Bileşenler

Sosyal Entegresyon

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, bulundukları toplumu daha iyi tanımaları, hizmetlere erişim, gelenek, kültür, hukuk ve çalışma hayatı konularını derinlemesine tanımaları ve hayatlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayacak hizmetlere erişebilmeleri açısından alanında uzman eğiticilerimiz sosyal entegrasyon eğitimleri vermektedir. Eğitim modülleri, Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında bulunan Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile işbirlikleri sonucunda, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmaktadır.

 

Eğitim modülleri;

  • Toplumsal ve Kültürel Yaşam
  • Yasal Sistem, Haklar ve Sorumluluklar
  • Sosyal Hizmetlere Erişim
  • Türkiye’deki Suriyeliler için Sosyal Uyum, Çalışma Yaşamı ve İstihdam

gibi konu başlıklarını kapsamaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

+90 312 466 32 78
info@tameb.org
Copyright © 2018 TAMEB Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay